Radmila Jedličková

Ředitelka ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5, speciální pedagog se zaměřením na etopedii a logopedii, pedagog pro I. stupeň a předškolní věk.

Mým celoživotním pracovním zájmem jsou děti a cesta k jejich srdcím. V naší škole dáváme stejné příležitosti všem dětem bez rozdílu barvy pleti, národnosti, společenského či ekonomického statutu jejich rodin. Dětem, kterým se do věku , kdy vstupují do základní školy nedostalo dostatečné podpory a porozumění umíme nabídnout laskavé srdce, pozorné oči, naslouchající uši, podpůrná slova a podnětné myšlenky. Po odborné stránce je to především školní logopedický asistent, speciální pedagog - zaměření autismus a metoda FIE, speciální pedagog - zaměření etopedie sociální pedagog, asistenti a hlavně třídní a odborní učitelé.

A to je mým dalším životním cílem - po stránce duševní i fyzické poskytovat pedagogům stejnou podporu jakou poskytujeme našim žákům, aby je práce pořád bavila a rozvíjeli svůj potenciál.