Lucie Myšková

psycholožka působící řadu let v oblasti prevence a péče o ohrožené děti. Věnuje se zejména problematice dětí s problémovým chováním. Je absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívá v praxi. Zároveň má supervizní výcvik a realizuje supervize zejména pro oblast školství a sociálních služeb.
V oblasti prevence se podílela např. na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence, na vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit, nebo na standardech kvality preventivně výchovných zařízení. Je autorkou i řady dalších publikací.