Lenka Bohuslavová

Ředitelka MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90, p. o.

Jsem ředitelkou MŠ Hlubočepy, která je pro mě srdeční záležitostí. Je mi ctí, že mohu provázet děti počátky jejich cesty za poznáním. Stejně tak mě těší podporovat zaměstnance v jejich profesním růstu. Mateřská škola Hlubočepy se nachází v klidné části Prahy 5, díky tomu má spíše charakter venkovské školy, než pražské. Blízkost CHKO Prokopské údolí se promítla do environmentálního zaměření našeho školního vzdělávacího programu s názvem „Zelené údolí“. V MŠ Hlubočepy usilujeme o to být komunitní školou, která je blízká přírodě a přes to propojuje tradiční metody a formy vzdělávání s inovativními.