MÁME RÁDI ŠKOLU

konference pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5


 

o konferenci ...


Vážení pedagogové, rodiče dětí a žáků, přátelé našich škol,
rádi bychom Vás pozvali na konferenci škol, která se koná 19. října 2022 v rámci aktivit MAP II MČ Praha 5.
Mnozí z vás si pamatují, že konference byla připravena již na březen 2020, kdy však jejímu konání zabránil Covid-19. Té letošní jsme vdechli témata, do nichž během dvou let dozrála ta minulá. Dopoledne se chceme společně zamyslet, co nám přinese nová informatika, v odpoledních hodinách se pak budeme zabývat duševním zdravím ve školách a jeho podpoře a udržování. Mezitím jsou pro účastníky připraveny různorodé workshopy i možnost sdílení u kávy či v konferenčních prostorách uvnitř i venku.
Pro vytíženější zájemce nabízíme možnost zúčastnit se třeba jen části konference - stačí to uvést v registračním formuláři.
V programu vystoupí například: Barbora Jeřábková, umělkyně a pedagožka, Jana Petrů, dlouholetá pedagožka a konzultantka RVP ZV, projektová specialistka, Eva Kubová – školní psycholožka, Jiří Pilař - speciální pedagog; dále pak odborníci, pedagogové a ředitelé škol z Prahy 5.
K účasti na konferenci se zaregistrujte nejlépe do 15. října. Je však výhodné přihlásit se včas, protože workshopy mají omezenou kapacitu. Je také možné se jen přihlásit k odběru aktualit o konferenci s tím, že Vás budeme průběžně informovat o novinkách v přípravě.

Těšíme se na společně prožitý den. Za organizační tým konference Radmila Jedličková, Libuše Daňhelková a Pavel Seleši


Program konference

8.30 - 9.00 vstup do prostor konference, prezence účastníků

9.00 - 9.20   Slavnostní zahájení

9.20 -11.00 dopolední panel Nová informatika a kde všude se nás dotýká

 • Jan Horkel, ředitel školy, koordinátor SYPO

 • Martina Zajíčková, učitelka I. stupně

 • Libor Šrámek, ředitel školy

 • Barbora Jeřábková, umělkyně a pedagožka

 • Jana Petrů, dlouholetá pedagožka a konzultantka RVP ZV, projektová specialistka

Panel moderuje Libuše Daňhelková.

11.00 - 12.00 přestávka (občerstvení)

12.00 až 13.30 Workshopy

 • Pavel Seleši: Aktivita jako cesta ke zdraví

 • Hana Schmidová: Matematika - deskové a karetní hry ve vyučování

 • Eva Kubová: Spolupráce školního psychologa napříč školní komunitou

 • Lenka Bohuslavová: Sdílení MŠ: Příběh školek a roboti mezi námi

 • Martina Zajíčková: Robotika ve výuce

13.30 - 14.00 přestávka (občerstvení)

14.00 až 15.30 Odpolední panel Duševní zdraví ve školách

 • Eva Kubová, školní psycholožka

 • Pavel Seleši, ředitel školy

 • Vendula Kadlecová, sociální pedagog 

 • Radmila Jedličková, ředitelka školy  

 • Jiří Pilař, speciální pedagog

Panel moderuje Daniela Petrová

Program v PDF ke stažení.


Dopolední panel

9.20 - 11.00

JAN HORKEL, ŘEDITEL ŠKOLY, KOORDINÁTOR SYPO
MARTINA ZAJÍČKOVÁ, UČITELKA I. STUPNĚ
LIBOR ŠRÁMEK, ŘEDITEL ŠKOLY
Barbora Jeřábková, umělkyně a pedagožka
Jana Petrů, dlouholetá pedagožka a konzultantka RVP ZV, projektová specialistka

Workshopy

12.00 - 13.30


Aktivita jako cesta ke zdraví

Pavel Seleši

Budeme se prakticky i teoreticky zabývat aktivitami, které rozvíjejí sociální, osobnostní a klíčové kompetence žáků ve škole a realizují se napříč předměty a ve své podstatě posilují přátelské vztahy mezi žáky, duševní pohodu, wellbeing, žáci se učí poznávat hranice. Posiluje se tak duševní zdraví a zdravé klima třídy.

Matematika - deskové a karetní hry ve vyučování

Hana Schmidová

Koordinátorka podpory nadání na ZŠ Kořenského, fanynka deskových a

karetních her ve vyučování i jinde, vyučuje matematice a fyzice, vede kroužek

mezinárodní dámy. Podělí se s účastníky o tipy na nejrůznější hry pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
Spolupráce školního psychologa napříč školní komunitou

Eva Kubová

Eva Kubová je psycholožka, novinářka a grafoložka. Má zkušenosti z firemního prostředí a před pár lety doplnila poradenské pracoviště ZŠ Kořenského jako školní psycholog. Její workshop bude místem ke sdílení, inspiraci a diskusi o roli školního psychologa pro komunitu školy při rostoucí psychické zátěži v posledních letech.

Sdílení MŠ: Příběh školek a roboti mezi námi

Lenka Bohuslavová

Členka skupiny pro čtenářskou gramotnost a ředitelka MŠ popíše příběh společného díla dětí a učitelek z mateřských škol Prahy 5 a zároveň vysvětlí, jak lze používat roboty při vzdělávání ke čtenářské pregramotnosti. Prostor na sdílení zkušeností budou mít i další účastníci workshopu.

Robotika ve výuce

Martina Zajíčková

Rádi byste věděli, jak lze od 1. třídy rozvíjet digitální kompetence? Jak díky digitálním kompetencím rozvíjet i další kompetence, jako jsou komunikace či spolupráce? Jak zapojit využívání moderních technologií do výuky? Jak se nebát robotiky a jak ji použít při výuce matematiky, ale i dalších předmětů? Jak bezpečně zacházet s IT zařízeními a umět je používat i mimo školu pro vlastní vzdělávání? ...

 

Odpolední panel

14.00 - 15.30

Eva Kubová, školní psycholožka
Pavel Seleši, ředitel školy
vendula kadlecová, sociální pedagog
Radmila Jedličková, ředitelka školy
Jiří Pilař, speciální pedagog

Místo konání

 
Adresa

Základní škola waldorfská - Nový pavilon

ulice Mezi Rolemi 8

Praha 5 - Jinonice

15800

 
E-mail
 
Telefon