Jiří Pilař

Speciální pedagog etoped, zástupce ředitele ve Středisku výchovné péče a Výchovném ústavu v Praze Klíčově. Absolvoval výcviky v integrativní psychoterapii při 1. FN UK pod vedením doc. Jaroslava Skály, je akreditovaným supervizorem v pomáhajících profesích. Absolvoval kurzy komunikace a teambuildingu (lektoři USA a Irsko). Pracoval ve školských výchovných zařízeních, vedl krizové intervence a terapie bývalých vězňů koncentračních táborů za války v Bosně. V letech 1990 – 1996 založil a vedl ČŠI v Praze, následně byl 12 let ředitelem odboru speciálního vzdělávání, institucionální výchovy a prevence MŠMT. Po dva roky byl poradcem primátora hl. m. Prahy. Ve volebním období 2014–2018 byl zastupitelem hl. m. Prahy. Od roku 2012 je terapeutem rodin s problémovými dětmi. Založil Asociaci speciálních pedagogů ČR, jíž aktuálně předsedá. Má četnou publikační činnost.