Jana Petrů

Je mi 60 let. Osmnáct let jsem byla učitelkou na ZŠ waldorfské v Praze - Jinonicích, kam chodili i moji synové. Jsem zároveň matkou 36leté dcery s těžkým kombinovaným postižením. Kvůli péči o ni jsem musela ze školy odejít a vrátila jsem se do rodinné firmy. Naše společnost se zaměřuje na návrhy a dodávky systémů pro hospodaření s vodou a úspory vody v budovách. Mým přesvědčením je, že technologie jsou nástroj, nikoli naše součást - a to promítám i do přístupu k tvorbě RVP v oblasti IT, k němuž jsem byla oslovena.