Eva Kubová

  • Poskytuji individuální psychologické poradenství pro děti, rodiče i pedagogy

  • Zajišťuji krizovou intervenci i dlouhodobější psychologickou péči v rámci problematiky vztahových, vzdělávacích, výchovných i osobních problémů

  • Analyzuji situaci školních kolektivů a navrhuji ve spolupráci s pedagogy postupy, metody i ucelené programy pro práci s třídou v rámci prevence nebo k řešení již detekovaných potíží

  • Mimo školu se věnuji též publicistické, přednáškové a lektorské činnosti v oblasti psychologie a osobního rozvoje. Studovala jsem aplikovanou psychologii a andragogiku, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v humanistické psychoterapii, mám bohaté pracovní zkušenosti z domova i zahraničí.