Barbora Jeřábková

Baruš Jeřábková je výtvarnice a hudebnice s různorodou pedagogickou praxí. Její vášní je hledat zajímavé cesty, jak využívat digitální technologie kreativním a badatelským způsobem a propojovat je se zkušeností z hmatatelného světa prostřednictvím umělecké tvorby, experimentu a hry. Tímto způsobem vytváří sítě souvislostí a nabízí tak učitelům zásobárnu nápadů nejen pro rozvíjení digitálních kompetencí ve výtvarné a hudební výchově, ale také v dalších oblastech díky mezipředmětovým vztahům. 
Zaměřuje se na aplikace a programy, které jsou jednoduché a nevyžadují znalosti vystudovaného informatika.
Jejím přáním je přinášet učitelům nikoliv další nálož povinností, které by měli zvládnout, ale něco zajímavého, co jim pomůže a bude je to bavit. Díky tomu své nadšení budou autenticky předávat dětem.